zamknij
Informujemy, że na naszej stronie cetco.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE.

Pytania i odpowiedzi

Jakie jest maksymalne nachylenie skarpy, na której można układać maty bentonitowe?

Przyjmuje się, że przy nachyleniu skarpy 1:3, starannym przygotowaniu podłoża i poprawnym zakotwieniu maty skarpa będzie stateczna. Dla skarp o większym nachyleniu konieczne jest przeprowadzenie obliczeń stateczności skarpy, z zastosowaniem kąta tarcia wyznaczonego laboratoryjnie, dla warunków przewidywanych w projekcie.

Na życzenie klientów CETCO wykonuje badania i obliczenia indywidualnie dla każdego projektu. W przypadku skarp o typowym nachyleniu 1:1,5 oraz wysokości > 1 m konieczne jest stosowanie dodatkowych zabiegów poprawiających stateczność. 

Jaki jest kąt tarcia / wytrzymałości na ścinanie na styku mata bentonitowa / podłoże?

Wytrzymałość na ścinanie na styku dwóch materiałów zależy od rodzaju zastosowanych materiałów oraz przyłożonego obciążenia normalnego. Ze względu na różne rodzaje stykających się materiałów oraz ich różny stan nie ma możliwości podania jednoznacznych wartości wytrzymałości na ścinanie. Korzystanie z wartości przytoczonych w publikacjach lub archiwalnych projektach może doprowadzić do utraty stateczności geosyntetyku na skarpie.

Wiarygodne wartości wytrzymałości na ścinanie można uzyskać jedynie przeprowadzając badanie w wielkoskalowym aparacie bezpośredniego ścinania, z zastosowaniem materiału oraz gruntu przewidzianego do zastosowania na budowie. Laboratoria CETCO wykonują takie badania na życzenie klientów.

Którą stroną należy układać maty bentonitowe?

Podstawowa odmiana BENTOMATu składa się z geotkaniny (kolor szary) oraz geowłókniny (kolor biały).

Niezależnie od tego czy kontakt z wodą jest od strony geowłókniny czy geotkaniny, skuteczność hydrauliczna BENTOMATu jest taka sama. Przyjmuje się, że opór tarcia na styku grunt/geowłóknina jest nieznacznie większy niż w przypadku styku grunt/geotkanina.

W większości przypadków BENTOMAT układa się geowłókniną (strona biała) do podłoża, jednak odwrotne ułożenie BENTOMATu nie obniża jego skuteczności izolacyjnej.
  

W jakim celu wykonuje się rów kotwiący?

Wbrew powszechnej opinii głównym zadaniem rowu kotwiącego jest zabezpieczenie przed podmywaniem geosyntetyku lub porwaniem przez wiatr. Istnieje błędne przekonanie, iż mata jest zawieszana na skarpie poprzez zamocowanie go w rowie kotwiącym. Przekonanie to często prowadzi to zakładania zbyt stromych nachyleń, co może powodować utratę stateczności warstwy okrywającej.

Stateczność geosyntetyku na skarpie powinna być zapewniona w wyniku oporów tarcia między matą bentonitową a podłożem / obsypką.
  

Jaka jest minimalna dawka bentonitu do wykonania sztucznej bariery geologicznej          (mieszanki bentonitowo - gruntowej)?

Minimalną dawkę bentonitu, niezbędną do doszczelnienia gruntu naturalnego, wyznacza się w badaniach laboratoryjnych. Laboratoria CETCO specjalizują się w wykonywaniu badań bentonitów i mieszanek bentonitowo-gruntowych. Na życzenie klientów dobieramy rodzaj bentonitu oraz optymalną dawkę udostępniając komplet badań i projekt technologiczny mieszanki.

Jak zweryfikować wodoprzepuszczalność sztucznej bariery geologicznej (mieszanki          bentonitowo - gruntowej) wykonanej na budowie?

Ze względu na trudność w wykonaniu jednorodnej bariery oraz jej znaczną grubość pobór reprezentatywnej próbki do badań laboratoryjnych jest niemal niemożliwy. Z tego względu skuteczność przyjętej technologii należy potwierdzać badaniem polowym, wykonwanym na możliwie dużej powierzchni bariery. Najbardziej wiarygodnym badaniem jest pomiar infiltrometryczny na powierzchni min. 1 m2 bariery. Należy stosować infiltrometry dwupierścieniowe zamknięte, które wymuszają pionowy przepływ wody przez barierę i nie są narażone na parowanie wody z układu pomiarowego. CETCO jest przygotowane do wykonania pomiarów infiltrometrycznych dla swoich klientów. 

Co to jest wskaźnik pęcznienia (swell index)?

Wskaźnik pęcznienia jest podstawowym parametrem określającym jakość bentonitu. Im wyższy wskaźnik pęcznienia tym większa zdolność bentonitu do pęcznienia i samouszczelniania.

Oznaczenie wskaźnika pęcznienia, przeprowadzane wg normy ASTM D5890, polega na stopniowym dodawaniu wysuszonego bentonitu do menzurki napełnionej wodą destylowaną. Po dodaniu 2 g suchego bentonitu rejestruje się objętość bentonitu na dnie menzurki, po spęcznieniu.

Bentonity sodowe stosowane CETCO posiadają wskaźnik pęcznienia SI ≥ 24 ml/2g.

Nie należy mylić wskaźnika pęcznienia bentonitu (SI - swell index) ze wskaźnikiem pęcznienia gruntów (Ipc) wyznaczanego wg PN w edometrze, na podstawie przyrostu wysokości próbki.
 

Co to jest nanokompozyt bentonitowo-polimerowy?

Nanokompozyt bentonitowo-polimerowy, popularnie określany jako BPA, jest innowacyjnym wypełnieniem, stosowanym przez CETCO, do produkcji geosyntetycznych barier iłowych nowej generacji. Nanokompozyt BPA powstaje w wyniku syntezy polimerów oraz bentonitu sodowego na poziomie cząsteczkowym. Powstały produkt zachowuje właściwości bentonitu i pozostaje odporny na efekty wymiany jonowej w środowiskach agresywnych. Technologie BPA i SBPA są objęte ochroną patentową. 

Niedobrze

Twoja przeglądarka nie obsługuje Javascript,
niezbędnego do wyświetlania strony.
Włącz Javascript i odśwież stronę.